Pracownia Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Pracownia Bazy Danych Obiektów Topograficznych
  • Tworzenie i opracowanie baz danych obiektów topograficznych

  • Opracowanie ortofotomap

  • Opracowanie map tematycznych w tym sozologicznych i hydrograficznych

  • Opracowanie V-Map

  • Opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne

  • Numeryczne modele terenu