Pracownia Inżynieryjna

Pracownia Inżynieryjna
 • Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

 • Sporządzanie map do celów projektowych

 • Opracowanie mapy zasadniczej

 • Pomiar objętości mas ziemnych

 • Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji

 • Tyczenie budynków i budowli

 • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

 • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu

 • Opracowanie projektów, zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych

 • Pomiary GPS RTK do różnych celów

 • Zakładanie i aktualizacja baz danych BDOT500

 • Zakładanie i aktualizacja baz danych GESUT