Pracownia Katastru

Pracownia Katastru
  • Zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków

  • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
  • Podziały nieruchomości rolnych i leśnych

  • Rozgraniczenia nieruchomości

  • Wznawianie znaków granicznych/ wyznaczanie punktów granicznych

  • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych

  • Ustalanie linii brzegu/pomiar sytuacyjny linii brzegu

  • Realizacja kontroli na miejscu metodą FOTO i IT na potrzeby ARiMR

  • Wycena nieruchomości