Cyfryzacja materiałów PZGiK – i nie tylko

Cyfryzacja materiałów PZGiK – i nie tylko
  • Konwersja materiałów analogowych do formy cyfrowej

  • Analiza materiałów podlegających cyfryzacji w zakresie ich przydatności, kompletności oraz naprawy

  • Tworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów cyfrowych w bazach danych

  • Przypisywanie odpowiednich metadanych zgodnych z wytycznymi klienta

  • Indeksacja i zasilanie systemów dokumentacją