Pracownia Inżynieryjna Suwałki

Pracownia Inżynieryjna

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe, mapy do celów projektowych, mapa zasadnicza, pomiar objętości mas ziemnych, pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji, tyczenie, powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne i inne podobne prace.

Kontakt

+48 605 111 405
87 567 43 13

intertim@intertim.pl

Zobacz więcej
Pracownia Katastru Suwałki

Pracownia Katastru

Realizacja prac związanych z ewidencją gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów, podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości, znakami i punktami granicznymi, ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych, linią brzegu oraz wycena nieruchomości.

Kontakt

+48 605 111 405

ewidencja@intertim.pl

Zobacz więcej
Pracownia Bazy Danych Obiektów Topograficznych Suwałki

Pracownia Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Tworzenie i opracowywanie BDOT, ortofotomapy, map tematycznych, opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne, NMT.

Kontakt

+48 607 399 666

BDOT10k@intertim.pl

Zobacz więcej
Pracownia Planowania Przestrzennego Suwałki

Pracownia Planowania Przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków.

Kontakt

+48 603 312 222

abultralik@intertim.pl

Zobacz więcej
Cyfryzacja materiałów PZGiK – i nie tylko Suwałki

Cyfryzacja materiałów PZGiK – i nie tylko

Cyfryzacja materiałów oraz tworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów cyfrowych w bazach danych.

Kontakt

87 567 43 13

intertim@intertim.pl

Zobacz więcej

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szereg usług z zakresu geodezji, kartografii, katastru, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, systemów informacji geograficznej a także z zakresu fotogrametrii oraz topografii wraz z Bazą Danych Obiektów Topograficznych, opracowaniami sozologicznymi, hydrograficznymi oraz szeroko pojętymi mapami tematycznymi. Realizujemy także zadania z obszaru planowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wyceny nieruchomości, skanowania i plotowania wszelkiego rodzajów materiałów.
Na zlecenie instytucji rządowych i publicznych bierzemy udział we wszelkich projektach organizowanych na szczeblu centralnym a także w gospodarce nieruchomościami. Świadczymy usługi geodezyjne i planistyczne na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Osoby fizyczne i rolnicy mogą również liczyć na fachową pomoc zatrudnionych w InterTIM osób.
Kierunki działalności firmy są różnorodne. Zatrudniamy specjalistów różnych branż. Oprócz geodetów są to: informatycy, klasyfikatorzy, planiści, urbaniści, geolodzy, geografowie, architekci, rzeczoznawcy i budowlańcy.

Skontaktuj się z nami

Cechy, które nas wyróżniają

Zobacz nasze usługi

Rzetelność

Dołożymy wszelkich możliwych starań do należytej realizacji prac.

Niezawodność

Sprostamy wszystkim stawianym nam wymaganiom.

Perfekcja

Dokładność jest podstawą wszystkich świadczonych przez nas usług.

Profesjonalizm

Nasi pracownicy to odpowiednio wykształceni specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji prac.

Elastyczność

Dostosujemy sposób realizowanych opracowań i ich funkcjonalność do indywidualnych oczekiwań każdego klienta.