Pracownia Katastru

  • Hem
  • Pracownia Katastru
Pracownia Katastru

• Zakładanie i modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków
• Opracowanie projektów, zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych
• Pomiary GPS RTK
• Zakładanie i aktualizacja bazy danych BDOT500
• Zakładanie i aktualizacja bazy danych GESUT oraz uzgodnienia branżowe
• Cyfrowe mapy ewidencji gruntów i budynków
• Fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów
• Opracowanie ortofotomapy oraz map tematycznych
• Prace z wykorzystaniem materiałów zastrzeżonych i poufnych